Buurtgroepen, coördinatoren groep en regiegroep

Buurtgroepen zijn onderling verbonden door de coördinatoren groep.

Eén van de beheerders krijgt van de hoofdcoördinator nieuwe aansluitingen toegestuurd. Hij of zij is eigenaar van de groep en voert de telefoonnummers in. De 2/3 mede beheerders houden de berichten in de eigen groep in de gaten. Zijn de berichten relevant voor aangrenzende wijken, dan sturen ze de app door naar de regiegroep.

De contactpersonen zien in de regiegroep van buurtpreventie alle berichten in heel gemeente Goor. Zij kunnen belangrijke berichten voor de eigen groep doorsturen naar de eigen straat Zo kunnen we verdachte figuren van de ene kant van Goor naar de andere kant volgen.

Het systeem

Er is een regiegroep voor Goor, die alle aanmeldingen binnenkrijgt. Deze inventariseert de reeds bestaande groepen en kan naar eigen inzicht ook wijkengroepen vaststellen. Deze stuurt de aanmelding door naar de geografische groep waar de aanmelding bij hoort.
In elke groep zijn 2/3 beheerders die ook lid zijn van de zogenaamde coördinatoren groep. Deze drie contactpersonen houden bv ook in de gaten of de deelnemers zich aan de vooraf gestelde spelregels houden.